گی دولت رتبه: 17 / 50

حزب زمستان میامی 2022: این باید به عنوان جای شگفتی نیست که میامی، خانه را به جهان معروف ساحل جنوبی، همچنین نقش میزبان را به یکی از مهمترین و پس از احزاب مدار در جهان همجنسگرا به دنبال. این جشنواره مدار خاص است که به شدت به عنوان یک ترکیب و جشن انواع متعددی از وقایع اجتماعی و فرهنگی ترویج شده است. خود حزب حول محور ساحل - به طور طبیعی - و یک جشنواره رقص است که در سال بیش از 4,500 همجنسگرایان حضور به تنهایی است.
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در میامی، فلوریدا | رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.

بیشتر برای به اشتراک گذاشتن؟ (اختیاری)

..%
بدون شرح
  • اندازه:
  • نوع:
  • پیش نمایش:

به ما بپیوندید در: