درست در شمال داکوتای شمالی، شما پایتخت دشتهای کانادا را پیدا کنید: وینیپگ. این شهر در حدود 700,000 احساس شهر قطعا کوچک، اما با رو به رشد خود را صحنه فرهنگی، بیشتر وجود دارد برای دیدن و کار در اینجا از همیشه قبل از. صحنه همجنس گرا در اینجا در همه، با این حال، که بزرگ است. تنها سه میله های همجنسگرا و اولین غرور همجنسگرایان در اینجا برگزار تا 1987 را (تقریبا 15 سال بعد از بسیاری از شهرستانها در آمریکای شمالی) وجود دارد. در حالی که در اینجا، مطمئن شوید که برای بررسی از چنگال تاریخی منطقه رودخانه و بازار و زیبایی از گردشگاه ریل / Provencher پل.

اقامت با حوادث همجنسگرا در Winnipeg |


رتبه بندی Gayout - از 3 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com