گی کشور رتبه: 10 / 193


جشنواره پر افتخار مادرید 2022
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در مادرید |
هنگامی که به احزاب رقص می آید، هیچ کس دیگر آن را دوست ندارد حزب ما. این پدیده های کلابینگ همجنسگرایان همجنسگرایان، نمایشنامه های دیدنی و جذاب را شامل می شود که شامل DJ های جهانی بین المللی و داغ ترین رقصنده ها است.

یکی از برجسته تقویم ما جشنواره سالانه ما پراید در مادرید است. این سال، حزب ما بعضی از بهترین سازماندهندگان رویداد را برای برگزاری جشنواره طی یک دوره 5 به ارمغان می آورد. انتظار می رود هزاران نفر از مردان زرق و برق دار در سرتاسر جهان با یکدیگر به جشن مادرید پریود بپیوندند. رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com