گی کشور رتبه: 1 / 193

رژه برابری از سال 2001 در خیابان‌های ورشو راهپیمایی می‌کند. در ابتدا، یک تظاهرات کوچک در طول زمان به مهم‌ترین عید همه مردمی تبدیل شد که آزادی، برابری و تساهل متقابل برایشان ارزش‌های اصلی است. رژه معاصر برابری بیش از بیست سال سابقه دارد که به شکل و شخصیت منحصر به فرد آن کمک می کند.
وب سایت رسمی

با رویدادهای بلکپول به روز باشید | رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.

به ما بپیوندید در: