گی کشور رتبه: 15 / 193

با هیجان زیاد، با شادی فراوان منتظر ماه می هستیم، زمانی که بهار فتیش وین آخر هفته فتیش محبوب ما برگزار می شود. از 25 تا 29 مه، وین بار دیگر به مرکز سفرهای فتیش بین المللی تبدیل خواهد شد. با بیش از 15 رویداد دیدنی، این هفته یک آتش بازی فتیش واقعی خواهد بود و ما مشتاقانه منتظر گذراندن آخر هفته با شما هستیم. به خصوص پس از 2 سال چالش برانگیز گذشته، ما بسیار خوشحالیم که از بازگشت همه شما به وین استقبال می کنیم و با شما جشن می گیریم. نقطه برجسته بهار فتیش وین، انتخاب آقای فتیش اتریش 2022 در روز شنبه در HARD ON خواهد بود.
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در وین |

 رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.

مقالات وین

Booking.com