گی کشور رتبه: 64 / 193

Tokyo Rainbow Pride 2023" رویدادی است که وجود اقلیت های جنسی مانند LGBTQ را به جامعه گسترش می دهد و "تنوع" جنسی "و" زندگی "" توسط سازمان غیرانتفاعی Tokyo Rainbow Pride را جشن می گیرد. در حال برگزاری است.

(مرجع) هدف از فعالیت های Tokyo Rainbow Pride
"غرور رنگین کمان توکیو، یک سازمان غیرانتفاعی مشخص" شعار "احتمال، سرگرم کننده، و استقبال" دارد و همه، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسی خود، به روش خود با غرور مثبت زندگی خواهند کرد. خوشحالم که می توانید! ما به دنبال تحقق یک جامعه جدید هستیم.

وب سایت رسمی

اقامت با حوادث |

 رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com