گی دولت رتبه: 1 / 50

حزب سیاه NYC 2023: نظر گرفته شده توسط بسیاری به عنوان پدر همه events_ مدار بزرگ، سیاه و سفید PARTY® یکی از ترین حضور، طولانی ترین در حال اجرا و بسیار پیش بینی حوادث گی نیویورک است. با بیش از 5,000 شرکت کنندگان آن را یکی از بزرگترین احزاب رقص همجنسگرا در جهان باقی مانده است. این است که شناخته شده و در سراسر جهان برای برش تولیدات لبه، مرحله بندی نوآورانه، دی جی بین المللی ستاره، نوازندگان در سطح جهانی و بدنام احترام "عمل زندگی می کنند عجیب و غریب."

اقامت با حوادث در شهر نیویورک | رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com