گی کشور رتبه: 29 / 193

تل آویو گی پراید 2021
وب سایت رسمی
تل آویو پراید آن زمان سال است که شهر با رنگ های پر جنب و جوش، مردم زیبا و فضای نادیده گرفته می شود.

تل آویو یک شهر گوناگون است، با تأثیرات چند فرهنگی، گردشگران از سراسر جهان و مردم محلی محور. هر تابستان، افراد هر جنس، مذهب و رنگ، خیابان ها را سیل می کنند و برای جشن پذیرش، عشق و شادی به هم می پیوندند.اقامت با حوادث در سیدنی |


رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.