gayout6

نه تنها سوئد یک مکان افسانه به صرف تعطیلات همجنسگرا است، آن است که همواره به عنوان یکی از کشورهای دوست همجنسگرا بر روی صورت از این سیاره امتیاز. در حال حاضر، که پیشرفت است! تصور کنید که شما به عنوان باید درمان - به عنوان برابر - و قادر بودن به حزب شب دور در زیر نور خورشید در طول تابستان به شدت طولانی سوئد پر از نور روز. غرور همجنسگرا سالانه در کشور است که توسط هزاران نفر، هر دو همجنسگرا و مستقیم حضور داشتند، و با یک هفته از احزاب در خیابان پر شده است. تبعیض نادر است، اگر نه غیر موجود، به طوری که برنامه را در حال حاضر برای لذت بردن از این ملت فوق العاده غنی و متنوع است که بسیاری از بزرگ شده اند به عشق را به خوبی.

اقامت با حوادث همجنسگرا در سوئد |


Gayout رتبه بندی - از 3 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com