گی کشور رتبه: 10 / 193

شل مادرید 2023: همه می دانند که اسپانیایی ها می دانند که چگونه حزب، و که کمک کرده است تا صحنه طلسم شکوفا در آن منطقه از جهان است. شل مادرید یک تازه وارد نسبت به صحنه است، اما مطمئن برای تبدیل شدن به بیشتر و بیشتر محبوب در سال های آینده است. این یک رویداد پنج روز در بهار اتفاق می افتد. شل مادرید در احزاب سنگین است، با حوادث بزرگ مانند منحرف همچنین یک حزب طلسم کامل است، که یک رویداد پادشاه متعدد است که توسط نرم افزار ارتباط لندن است، Recon است میزبانی وجود دارد.
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در مادرید | رتبه بندی Gayout - از 3 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com