گی دولت رتبه: 1 / 50

اسلو پراید بزرگترین جشن عشق و تنوع عجیب در نروژ است. یک جشنواره ده روزه که در آن همه می توانند دقیقا همان چیزی باشند که هستند. در سال 2022، این سال فرهنگی اسکیفت است که 50 سال از جرم زدایی همجنسگرایی در نروژ را نشان می دهد. ما مشتاقانه منتظر جشن غرور تمام دوران در اسلو هستیم!
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در اسلو | رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com