گی دولت رتبه: 4 / 50

سیاتل پراید 2022
دستیابی به حقوق برابر برای افراد LGBTQIA به مواردی بیش از پرتاب رژه و میزبانی پیک نیک نیاز دارد. (اگرچه ، بیایید صادق باشیم: ما در هر دو افسانه هستیم.)
سیاتل پراید هماهنگی وکالت و تلاش های متحدین را در طول سال برای ارتقا diversity تنوع و فراگیری - و فراخوان جامعه خود به عمل می آورد.
وب سایت رسمی

با رویدادها در سیاتل به روز شوید | رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com