gayout6
گی کشور رتبه: 57 / 193

رومانو مدرن ترکیبی از ایده های جدید لیبرال علیه سنت متراکم از آداب و رسوم روستایی محافظه کار است. برای جامعه همجنسگرایان، این درگیری مهم است، زیرا رومانی با سیاست های پیشروانه خود در زمینه سیاست های پیشگویی، به یک قرن جدید، یک اقتصاد جدید و تأثیرات جدید از اتحادیه اروپا حرکت می کند. درگیری فرهنگی دشوار توسط تعدادی از فعالان برجسته LGBT متعهد به دنبال "زندگی گی در رومانی" در آینده ای باز و لیبرال برای خود و همه همجنسگرایان و همجنس گرایان رومانی است.


اقامت با رویدادهای همجنس باز در رومانی ادامه دهید |


Gayout رتبه بندی - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com