گی کشور رتبه: 3 / 193

رجینا: شهر ملکه پراید 2022
وب سایت رسمی
جشنواره ویژگی های مجموعه ای از رویدادها، سازمان یافته توسط Regina پراید و دیگر سازمان های جامعه، که تمرکز بر برجسته کردن فرهنگ، تاریخ، دستاوردها و مبارزات ما است.
هر رویداد تلاش می کند آموزش، سرگرمی و اطلاع رسانی به شرکت کنندگان در جامعه ما جنسیت و جنسیت متنوع.
جشنواره پراید Queen City در ماه ژوئن برگزار می شود، همراه با پرنس آلبرت پراید، ساسکاتون پراید، موز جوی پراید و Southwest Saskatchewan Pride. این جشنواره ها در طول ماه «ماه غرور» ساسکاچوان، که هر ساله توسط دولت ساسکاچوان اعلام می شود، برگزار می شود.

اقامت با حوادث در کانادا |

 رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.