گی کشور رتبه: 3 / 193

جشنواره پرید وینپیگ از ماه مه 25 - ژوئن 3، 2021 اجرا می شود و شامل مجموعه ای از رویدادهای فرهنگی است که جشن جامعه فوق العاده متنوع که با جامعه LGBTTQ * پشتیبانی می کند یا شناسایی می کند.

پراید وینیپگ 2017
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در تورنتو |


رتبه بندی Gayout - از 1 رتبه بندی.

بیشتر برای به اشتراک گذاشتن؟ (اختیاری)

..%
بدون شرح
  • اندازه:
  • نوع:
  • پیش نمایش: