گی کشور رتبه: 40 / 193


he Perth Pride Parade مهمترین رویداد تقویم PrideFEST است. بزرگترین رژه در استرالیای غربی ، رژه پرت پراید می بیند که جامعه LGBTQI + به خیابانهای Northbridge می روند تا تنوع را در همه اشکال ، فرهنگ عجیب و غریب و خلاقیت های هنری جامعه جشن بگیرند. چه شرکت کننده باشید و چه تماشاگر ، تضمین برگزاری رژه پراید هزاران نفر را در دریایی رنگین کمانی از رنگ ، جشن و شادی به همراه دارد.
Pride Western Australia Incorporated (Pride WA) بزرگترین گروه اجتماعی غربی استرالیا است که نمایندگی از همجنسگرایان، همجنسگرایان، دوجنسگرا، ترانس و Intersex است.
در ابتدا 1993 به عنوان لزبین و گای پریده (WA) Incorporated وارد شده است، پریده WA در ردای 1989 در پارلمان، در طول بحث بحث برانگیز در مورد decriminalization رابطه جنسی بین مردان رضایت در WA ریشه دارد.

از آن زمان، Pride WA به مرحله بزرگترین و محبوب ترین رویدادهای جامعه ما افزوده شده است و نقش مهمی در مبارزه برای اصلاحات قانون همجنسگرایان و همجنسگرایان ایفا کرده است که همه قوانین تبعیض آمیز مبتنی بر دولت را که در 2002 لغو شده اند، رد کرد.

Pride WA یک تاریخ غنی دارد و ما به زودی یک بخش تاریخی را در وب سایت ما منتشر خواهیم کرد.

ما توسط کمیته داوطلب اداره می شود و ما نیز به زودی یک صفحه کمیته را منتشر خواهیم کرد، بنابراین می توانید از تیم مطلع شوید.

پراید استرالیای غربی 2022
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در پرت | رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com