گی کشور رتبه: 1 / 193

پرستون گی پراید 2022
پرستون پراید از سال 2012 با موفقیت رویدادهای سالانه 'پرستون پراید' را اجرا می کند. این رویدادها معمولاً شامل اجراهای مختلف محلی ، استعدادهای درخشان و دکه های سازمان های مرتبط با LGBT + همراه با تعدادی غرفه تجاری است.
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در پرستون | رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com