گی کشور رتبه: 1 / 193

آکسفورد است فقط آنچه لغت نامه دیگر ساخته شده است. این تورم و شهر تاریخی در مرکز جنوب انگلستان است خانه را به یک از دانشگاه های معروف جهان، که در آن شما می توانید بیش از فقط مطالعه در حال وقوع است در آن پشته شرط می بندم! جمعیت در اینجا در سمت جوان است، سفت، و آماده برای عمل. به بوت شدن، مقدار زیادی از ساختمان های باستانی برای حفظ سمت توریستی از شما در طول روز مشغول است، در حالی که برخی از چاله ها آبیاری خوب و سالن اواخر شب خواهد شد که شما مهمانی درست مثل شما در شهرستان های بزرگ وجود دارد.

اقامت با حوادث همجنسگرا در آکسفورد |رویدادهای بزرگ آینده
رتبه بندی Gayout - از 1 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com