گی کشور رتبه: 48 / 50

خارج رالی 2022
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در رالی، NC |

این رویداد جمع و جور بسته بندی شده است خانواده دوستانه، با فعالیت برای تمام سنین. بیرون! رالی روش مهمی برای جمع آوری بودجه لازم برای حمایت از مرکز LGBT رالی و تمام برنامه های جامعه شگفت انگیز 20 + است. سال گذشته، بیش از 51,000 مردم به شهر رالی شهر رالی ریختند تا جشن انجمن جامعه جهانی LGBT و دوستان و خانواده ما را جشن بگیرند.


رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.