گی کشور رتبه: 1 / 193

نورویچ پراید 2022

نورویچ پراید جشن جامعه لزبین ، همجنسگرایان ، دوجنسگرایان و ترانس (LGBT +) برای همه است. ماموریت ما این است که اطمینان حاصل کنیم در شهری زندگی می کنیم که همه می توانند از بودن خود احساس امنیت و افتخار کنند.

وظیفه ما سازماندهی یک راهپیمایی غرور انگیز پراید و رویدادهای مرتبط با آن در آخرین شنبه ماه جولای است. رویدادهای اصلی ما رایگان ، فراگیر ، در دسترس و خانواده پسند هستند. ما برای به چالش کشیدن تعصب و تبعیض از هر نوع ، مثبت و خلاقانه کار می کنیم.
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در بریتانیا | رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.