gayout6
گی کشور رتبه: 10/193

تا آنجا که به اسکاندیناوی می رود، نروژ است که قطعا یکی از نقاط سردتر در تقویم سفر همجنسگرا، اما بچه ها هنوز هم گرم شب! این کشور کوچک که حقوق همجنسگرایان در آینده از بقیه منطقه کندتر شده است، اما پیشرفت است که قطعا بر روی آن حساب ساخته شده است. یک شب زنده داری در حال رشد در سراسر کشور وجود دارد، و کافه ها و کاباره جدید به طور معمول اضافه شده است. این باعث می شود برای تعطیلات منحصر به فرد و سرگرم کننده پر، بنابراین مطمئن برنامه های خود را در حال حاضر و ببینید که چه شور و هیجان همه چیز در مورد.

اقامت با حوادث همجنسگرا در نروژ |
Gayout رتبه بندی - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com