افراد لزبین، همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، و ترنس‌جندر (LGBT) در ایالت نبراسکا ایالات متحده ممکن است با چالش‌های قانونی مواجه شوند که ساکنان غیردگرباش با آن مواجه نیستند. فعالیت جنسی همجنس گرایان در نبراسکا قانونی است و ازدواج همجنس گرایان از ژوئن 2015 در نتیجه اوبرگفل علیه هاجز به رسمیت شناخته شده است. به دنبال حکم دادگاه عالی ایالات متحده در پرونده Bostock v. Clayton County و تصمیم متعاقب آن کمیسیون فرصت های برابر نبراسکا، ایالت تبعیض به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسی در اشتغال و مسکن را ممنوع می کند. علاوه بر این، بزرگ‌ترین شهر ایالت، اوماها، حفاظت‌هایی را در اماکن عمومی وضع کرده است.
در سال 2018، مگان هانت اولین فرد دگرباش جنسی آشکارا به مجلس قانونگذاری نبراسکا انتخاب شد. نظرسنجی سال 2019 از موسسه تحقیقات دین عمومی نشان داد که 73 درصد از ساکنان نبراسکا از قانون ضد تبعیض حمایت از دگرباشان جنسی حمایت می کنند. رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com