افراد لزبین، همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسیتی (LGBT) در ایالت مونتانای ایالات متحده ممکن است با چالش‌های قانونی مواجه شوند که ساکنان غیردگرباش با آن مواجه نیستند. فعالیت جنسی همجنس‌گرایان از سال 1997 در مونتانا قانونی شده است. زوج‌های همجنس‌گرا و خانواده‌های تحت سرپرستی زوج‌های همجنس واجد شرایط برای همه حمایت‌های موجود برای زوج‌های متاهل با جنس مخالف هستند، زیرا ازدواج همجنس‌گرایان از نوامبر به رسمیت شناخته شده است. 2014. قوانین ایالتی به تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی نمی پردازد. با این حال، حکم دادگاه عالی ایالات متحده در مورد Bostock v. Clayton County ثابت کرد که تبعیض شغلی علیه افراد دگرباش جنسی طبق قوانین فدرال غیرقانونی است. تعدادی از شهرها نیز در زمینه مسکن و اقامتگاه های عمومی محافظت می کنند. رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com