گی کشور رتبه: 3 / 193
میکس کپنهاگ
MIX COPENHAGEN در سال 1986 آغاز شد و اکنون یکی از قدیمی ترین جشنواره های فیلم LGBTQ+ در جهان و جشنواره فیلم LGBTQ+ در شمال اروپا است.
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث |

رویدادهای بزرگ آینده

 رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com