گی دولت رتبه: 1 / 50
ماناتی پراید 2023
Manatee Pride یک جمع‌آوری سرمایه است و تمام درآمدهای حاصل از آن به نفع YOUTH یک شرکت غیرانتفاعی 501(c)(3) فلوریدا است که حمایت، رهبری، پشتیبانی و اطلاع‌رسانی را برای جوانان LGBTQ در شهرستان‌های ساراسوتا و Manatee ارائه می‌کند و به حمایت، تأیید، تشویق، توانمندسازی و توانمندسازی همه جوانان LGBTQ.
وب سایت رسمی

در جریان رویدادهای فلوریدا باشید | رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com