گی کشور رتبه: 15 / 193

مالت گی پراید 2022
اولین تظاهرات غرورآمیز LGBTIQ + در مالت در سال 2004 برگزار شد و به همت جنبش حقوق LGBTIQ مالت (MGRM) برگزار شد. 
در آن زمان ، بیش از 50 معترض در پایتخت والتا راهپیمایی کردند ، که بیشتر آنها متحدان مستقیم و برخی از سیاستمداران حامی برابری بودند. موضوع مورد استفاده قرار گرفت  "حقوق همجنسگرایان؟ حقوق بشر!"   
از آن زمان به بعد پراید قرار ملاقات سالانه خود را حفظ می کند و امیدوار است که پیام انجمن LGBTIQ + را در کل جزیره هدایت کند ، اما تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات تا سال 500 به سختی از 2015 نفر عبور کرد.
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث |

رویدادهای بزرگ آینده

 رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.

به ما بپیوندید در: