افراد لزبین، همجنس گرا، دوجنس گرا و تراجنسیتی (LGBT) در ایالت مین ایالات متحده از حقوقی مشابه افراد غیر دگرباش جنسی برخوردارند، از جمله توانایی ازدواج و فرزندخواندگی. ازدواج همجنس گرایان از دسامبر 2012 در مین به رسمیت شناخته شده است، پس از همه پرسی که در آن اکثریت رای دهندگان طرحی را برای قانونی کردن ازدواج همجنس گرایان تایید کردند. تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی در زمینه اشتغال، مسکن، اعتبار و مسکن عمومی ممنوع است. علاوه بر این، استفاده از تبدیل درمانی برای افراد زیر سن قانونی از سال 2019 غیرقانونی شده است. رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com