آن را به عنوان جای شگفتی نیست که لیسبون پایتخت شلوغ پرتغال است، برای آن به مدت طولانی به عنوان یک مرکز دگرباشان جنسی پر رونق فرهنگ، هنر، و سیاست جامعه مترقی خدمت کرده است. reneaissance فعلی رخ در اینجا اجازه می دهد لیسبون به طور مداوم علامت آن را در اروپا است. این شهرستان زیبا است در هفت تپه در نزدیکی اقیانوس اطلس ساخته شده، به طوری که نسیم اقیانوس نگه داشتن چیزهای سرد به خصوص و دلپذیر است. به دلیل نزدیکی آن به ساحل، آب و هوا می تواند به سرعت تغییر هر چند بنابراین مطمئن شوید که برای آمدن آماده برای طیف وسیعی از temeratures و کیفیت آب و هوا در طول سفر خود را! .

اقامت با حوادث همجنسگرا در لیسبون | رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com