گی کشور رتبه: 15 / 193

لیسبون خرس Pride 2022: لیسبون خرس غربت خود را به عنوان یک برخورد بین المللی برای خرس و دوستان در شهر دیدنی ای از لیسبون است. احزاب و سرگرمی با تجربه های گلفروشانه و فرهنگی اختیاری. هر ساله این رویداد بزرگتر می شود و برنامه در حال رشد است. Bar Tr3s نقطه ملاقات در آغاز هر شب است. دیگر احزاب محبوب شامل خرس های شب در Club Finalmente و حمام خرس در Sauna Trombeta هستند. برجسته این رویداد، مسابقه آقای لیسبون خرس Pride و قایق محبوب پرنده خرس است که در روز شنبه بعد از ظهر اتفاق می افتد. باشگاه ساخت و ساز مجموعه ای از رویدادها شامل Nightless Bear Night و Party Fetish را برگزار می کند. بلیط برای کل رویداد EUR 70 است. قایق Pride EUR 25 است.
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در Sitges |

رویدادهای بزرگ آینده رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com