گی کشور رتبه: 125 / 193

لیما، پرو، یک جامعه بزرگ باز گای برای شهر تقریبا 9 میلیون نفر و بسیاری از همجنسگرایان خوب و واقعا خارج از گنجه. صحنه های همجنسگرا در لیما بسیار پنهانی است که در نگاه اول به نظر می رسد هیچ جامعه همجنسگرا وجود ندارد. لیما در چند سال گذشته کمی بیشتر لیبرال شده است، اما در نظر داشته باشید که پرو معمولا عملا فرهنگ سازمانی و محافظه کارانه ای دارد که جوامع همجنسگرا را جالب تر می کند. لیما نیز یک پایگاه زیبا برای مسافران همجنسگرا است. در حدود 9 میلیون نفر زندگی می کنند در اینجا وجود دارد. این آمار از لحاظ آماری تقریبا 1 میلیون پسر همجنسگرا است که چندین پیزکی را با شما دارد

اقامت با حوادث همجنسگرا در بارسلونا |رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com