گی کشور رتبه: 40 / 193
برای ایجاد یک رویداد سالانه که احساس جامعه را تشویق می کند، شهروندان LGBTQIA + را تشویق می کنند تا به صورت آشکار زندگی کنند، تبادل نظر با متحدان خود را ارتقاء می دهند، مخالفت با تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی و حمایت مالی و اجتماعی از LGBTQIA + سازمان های سودمند در منطقه محلی.

جکسونویل پراید - رودخانه قرون وسطایی جادوگری 2019
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در جکسون ویل |


رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.

بیشتر برای به اشتراک گذاشتن؟ (اختیاری)

..%
بدون شرح
  • اندازه:
  • نوع:
  • پیش نمایش: