gayout6
 

هنگامی که یکی از شگفتی چگونه تغییر می تواند فقط در یک سال طول 30 از زمان اتفاق می افتد، یکی فقط به در زندگی همجنسگرایان در ایرلند است. بود تقریبا هیچ صحنه همجنس گرا در سرزمین روز سنت پاتریک در 1980s وجود دارد، در حالی که امروز یک شب زنده داری پر جنب و جوش و الکتریکی است که همجنسگرایان لذت بردن از طول سال وجود دارد. با ترکیبی از کافه ها، دیسکو، و رویدادهای فرهنگی، بسیاری از ایرلند آغاز کرده است به مانند بقیه غرب اروپا در شرایط از آنچه است به مسافر همجنسگرا ارائه است. همه از این می آید با فضایی شبیه مهمانی که ایرلندی برای شناخته شده است، به طوری که سفر در اینجا مطمئن شوید که برای مدتی یاد می شود است.

اقامت با حوادث همجنسگرا در ایرلند |
Gayout رتبه بندی - از 0 رتبه بندی.

بیشتر برای به اشتراک گذاشتن؟ (اختیاری)

..%
بدون شرح
  • اندازه:
  • نوع:
  • پیش نمایش: