گی دولت رتبه: 1 / 50

روز جشن هارلم پراید 2022 شامل:
نمایش صحنه اصلی با حضور میزبانان مشهور، دی‌جی استیج با حضور دی‌جی‌های مشهور، سرگرمی‌های زنده در طول روز، فروشندگان غذا با منوهای خوشمزه، نقاشی چهره و ساعت داستانی درگ کوئین، آزمایش‌های پزشکی و غربالگری‌های بهداشتی، سازمان‌های اجتماعی و سازمان‌های خدمات شهری، سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات شهری، بازار فروشندگان خرده فروشی و مشاغل کوچک.
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در شهر نیویورک |

 رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com