گی کشور رتبه: 15 / 193

هانوفر گی پراید (CSD) 2022

شنبه 4 - یکشنبه 5 ژوئن 2022
شنبه ها می توانید منتظر موسیقی و سخنرانی در صحنه اصلی، یک زمین رقص و بسیاری از غرفه ها با غذا و نوشیدنی باشید.
در روزهای یکشنبه نیز دو استیج موسیقی و رستوران وجود دارد. علاوه بر این، می ایستد از سازمان های متعدد و صحنه حزب
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در هانوفر |

 رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com