گی کشور رتبه: 3 / 193

Guelph Pride تنوع، آموزش و دیده شدن را در جوامع 2SLGBTQI+ و فراتر از آن جشن می گیرد. ما این کار را با حمایت مداوم از دسترسی و فراگیری از طریق خود اندیشی، خلاقیت و آگاهی از تاریخ های رادیکال خود انجام می دهیم. Guelph Pride متعهد به ایجاد تعلق، ایمنی، فرهنگ و راحتی برای افراد 2SLGBTQI+ در گوئلف و فراتر از آن است.
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در کانادا |

 رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com