گی کشور رتبه: 10 / 193

یکی از هفت اصلی جزایر قناری اسپانیایی، جزایر قناری Gran Canaria نشسته در سواحل غرب آفریقا، کمتر از یک هزار مایل از صحرا تا در تمام طول سال برخوردار سبک تابستان آفتاب. مایل از سواحل طلایی، شن و ماسه (و معروف تپه های شنی به Maspalomas)، گرمای سوزان تابستان با آب و هوا ساحل همه را از طریق زمستان بیش از حد، ده ها تن بر ده ها تن از میله های همجنسگرا، رستوران ها، مغازه ها و باشگاه های جانبی توسط سمت واقع در مراکز تجاری Yumbo از در پلیا دلم اینگلس و مردان مدیترانه از جاذبه های اصلی در اینجا شاید اما این جزیره است بسیار بیشتری برای ارائه.

اقامت با حوادث همجنسگرا در جزایر قناری Gran Canaria |


رتبه بندی Gayout - از 1 رتبه بندی.

بیشتر برای به اشتراک گذاشتن؟ (اختیاری)

..%
بدون شرح
  • اندازه:
  • نوع:
  • پیش نمایش:

What to wear in Gran Canaria?