گلاسکو - سرمایه خیره کننده، خلاق، فرهنگی و ورزشی اسکاتلند. کاوش شهر و صحنه های افسانه دوستانه همجنسگرا.
گلاسکو یکی از مکان های همجنسگرا در اروپا است و شما می توانید با تعدادی از مکان های مرسوم، که شهر می تواند ارائه دهد، بگویید.

با رویدادهای همجنسگرا در گلاسکو به روز شوید |رویدادهای بزرگ آیندهرتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com