ساکنان دگرباشان جنسی در ایالت جورجیا ایالات متحده از اکثر حقوق و آزادی های مشابه گرجی های غیر دگرباش جنسی برخوردارند. حقوق دگرباشان جنسی در ایالت اخیراً اتفاق افتاده است و بیشتر پیشرفت ها از دهه 2010 به بعد رخ داده است. فعالیت جنسی همجنس گرایان از سال 1998 قانونی شده است و ازدواج همجنس گرایان از سال 2015 قانونی شده است. قوانین جنایات ناشی از نفرت این ایالت که از 1 ژوئن 26 لازم الاجرا هستند، به صراحت شامل گرایش جنسی است.

با رویدادهای همجنس گرایان در گرجستان به روز باشید | رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com