گی کشور رتبه: 3 / 193

گی پراید کپنهاگ 2021
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث |

کپنهاگ پریود سالگرد برگزاری مراسم افتخار است. این در 2021 پایین می آید:
05 - 11 فوریه: هفته کپنهاگ Pride Winter
17 May: روز جهانی مبارزه با هوموفوبی، ترانسفبوبی و دوفبیا
31 مه - 09 ژوئن: پاپ کپنهاگ در مرحله
31 مه: Gaystortion در اعوجاج
02 ژوئن: ارهوس پریود
10 Juni: رژه Malde Pride
14 - 17 ژوئن: Folkemøde - جشنواره سیاسی مردم
13 - 19 آگوست: هفته پریدگی کپنهاگ
TBD: نیمه ماراتن CPH
رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.