گی کشور رتبه: 10 / 193

 

رویدادهای غرور LGBTI+ زندگی را تغییر می دهد. آنها به افراد قدرت می دهند و نشان می دهند که دوست دارند ، برایشان ارزش قائل هستند ، مورد احترام هستند و بخشی از یک جامعه هستند. و به همین دلیل ما وجود داریم - زیرا افراد LGBTI+ در همه جا باید بدانند که همه ما بدون استثنا طرفدار آنها هستیم.

به مدت سی سال ، انجمن سازمان دهندگان افتخار اروپا از جنبش غرور LGBTI+ در اروپا حمایت و حمایت می کند. اعضای ما سازمان های پراید هستند که رویدادهایی را در طول سال برگزار می کنند و تقریباً 100 سازمان در بیش از 30 کشور جهان داریم. ما در حال تلاش برای حمایت از سازمان دهندگان پراید در محیط های خصمانه هستیم و هر سال مجوز EuroPride را به یکی از اعضای مختلف می دهیم.وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در استکهلم | رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com