گی کشور رتبه: 15 / 193

اگر شما می خواهید برای دیدن سمت های تاریخی بیشتر از آلمان، در حالی که هنوز در مواجهه با بچه ها گرم و زندگی همجنسگرا که شما به آلمان برای در وهله اول آمد، سپس Dresdent مکان برای شما است. ساکن مستقیما در شرق آلمان، وجود دارد موزه ها و نمونه ای از معماری کلاسیک بی شماری برای شاد کردن تو، در حالی که سونا و مناطق کروز که ملت معروف اینجا فراوانند و همچنین. لباس گرم در زمستان و آماده به آن همه را خاموش در تابستان. لذت بردن!

اقامت با حوادث همجنسگرا در درسدن |رویدادهای بزرگ آینده
رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com