گی دولت رتبه: 4 / 50

DC Black Pride (واشنگتن) 2022: از آنجا که 1991، DC Black Pride (DCBP) هر ساله در طول روزهای آخر هفته یادبود در پایتخت کشور برگزار می شود - واشنگتن دی سی سال بعد از سال، بیش از مردان و زنان 50,000 از سراسر جهان حضور در DCBP و تجربه بزرگ فرهنگ و تاریخ منطقه واشنگتن دی سی. شرکت کنندگان انتظار دارند که تنها رویدادهای اجتماعی و غیرواقعی کیفیت باشند. DCBP الهام بخش متعددی از رویدادهای غرورآفرینی سیاهپوست LGBT در ایالات متحده، کانادا، انگلستان، برزیل، آفریقا و کارائیب از زمان تأسیس آن است.
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در واشنگتن دی سی |
رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.