گرافتون هیل دیتون، جامعه دگرباشان جنسی این شهر است، حتی اگر تنها حدود 18 بلوک از شهر را اشغال کند. اگر به دنبال یک خانه تاریخی هستید، این مکان است. بسیاری از خانه‌ها بخشی از ثبت تاریخی هستند، و حتی اگر در یکی از این خانه‌ها زندگی نکنید، از شگفت‌انگیز بودن آنها شگفت‌زده خواهید شد. باز هم، این محله ای با جمعیت مسن تری است که ساکن شده اند و در بیشتر موارد از محل زندگی خود راضی هستند.

از رویدادهای همجنس گرایان در دیتون به روز باشید | رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com