گی کشور رتبه: 21 / 193

جشنواره Zurich Pride 2021
وب سایت رسمی

زمینه های جشنواره در Kasernenareal (قلمرو منطقه) تبدیل به یک نقطه داغ که در آن نه تنها اعضای جامعه LGBT خوش آمدید، در عوض همه همجنسگرایان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
روزنامه کریستوفر خیابان در Zurich از زمان 1994 برای مبارزه با تبعیض و حقوق همجنس گرایان، همجنسگرایان، همجنس گرا و همجنسگرایان انجام شده است. در 2009، زوریخ میزبان Europride بود، و رویداد سالانه از آن زمان به عنوان جشنواره Zurich Pride نامگذاری شده است. علاوه بر باز و بسته شدن احزاب، برنامه ای که چندین روز طول می کشد شامل بسیاری از نمایش ها، کنسرت ها و رویدادهای طراحی شده برای ترویج گفتگوها و اجازه دادن به افراد برای شناختن یکدیگر هستند. برجسته از هر جشنواره Zurich Pride، رژه است.

اقامت با حوادث |
رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.