گی کشور رتبه: 21 / 193

غرور کرایستچرچ الهام بخشیدن ، آموزش ، بزرگداشت ، جشن گرفتن و احیای مجدد جامعه متنوع Otautahi / کریستچرچ است. پراید کرایست چرچ ، مانند خود کرایست چرچ ، هر روز بیشتر و بیشتر می شود. ما خوشحالیم که چه کسی هستیم ، تنوع و شهرمان ، با شما ، دوستان و whanau و همه حامیان و حامیان مالی خارق العاده ما جشن می گیریم!
ما هفتهی پراید سالیانه را در اواخر تابستان هر ساله اجرا میکنیم که رویدادهای بسیاری از گروههای مختلف در جامعه LGBTI را به یک برنامه هیجان انگیز برای همه متصل میکند. ما همچنین یک رویداد را در طول سال اجرا می کنیم.
سه هدف اصلی ما عبارتند از:
• برای ایجاد این جشن خانوادگی
• آن را برای همه برای همه
• برای افتخار با افتخار و دید

کرایستچرچ پراید 2022
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در ایتالیا |

رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.