اگر شما برای خارج از منزل عالی هستید، این مکان برای شماست. کالگری مستقر در شرق اسکاتلندی های زیبا در کانادای شمالی است و اینجا Ang Lee کوه Brokeback را فیلم برداری کرد. در حالی که شما اینجا هستید، ممکن است حتی بخواهید از بعضی مکانهایی که آنها را گرفته اید، بازدید کنید. تا جایی که یک صحنه واقعی همجنسگرایان باشد، کلگری نیز از آن استفاده می کند. مانند هر شهر از اندازه آن، کلگری یک ترکیب سرگرم کننده از میله های همجنسگرا را ارائه می دهد و دارای یک باشگاه رقص بزرگ است.

اقامت با رویدادهای همجنس باز در کالگری |


رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com