گی کشور رتبه: 36 / 193
Airns و ریف دیوار بزرگ
جشن تنوع، انعکاس و هماهنگی.

برای افزایش لذت، ارتباط و کشف مردم زیبای ما و خانه ی خیالی ما. برای ایجاد جامعه ای که مردم از هر جنس و جنسیت می توانند با افتخار و شرافت زندگی کنند، پتانسیل انسانی خود را بررسی می کنند و عشق خود را در فضای ایمنی و احترام نشان می دهند.

3 روزها و شبها هنر، تئاتر، فیلم، موسیقی، رقص، مد، کشیدن، کمپ بزرگ، حزب، جامعه، زرق و برق، فرهنگ، ساحل، سگ ها، پرچم ها ...

کنز گرمسیری پراید 2022
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در کنز |

 رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.

بیشتر برای به اشتراک گذاشتن؟ (اختیاری)

..%
بدون شرح
  • اندازه:
  • نوع:
  • پیش نمایش:
Booking.com