gayout6
گی کشور رتبه: 125 / 193

افراد (LGBT) در بلیز با چالش های قانونی روبرو هستند که شهروندان غیر دگرباش جنسی آن را تجربه نکرده اند. صحنه محلی همجنسگرایان وجود ندارد، و بنابراین هیچ مکان، کلوپ، یا رویدادی برای همجنسگرایان وجود ندارد. پرسنل میز پذیرش در هتل ها مطمئناً پیشنهاداتی برای شما خواهند داشت، اما به طور کلی هیچ گزینه ای برای همجنس گرایان وجود نخواهد داشت.
Ambergris Caye پرجمعیت ترین منطقه برای گردشگران در این کشور است.

از رویدادهای همجنس گرایان در بلیز به روز بمانید | 

 

Gayout رتبه بندی - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.