گی کشور رتبه:49 / 193
آتن پراید 2022

هفته غرور همجنس گرایان آتن به طور معمول در هفته اول ژوئن برگزار می شود و بزرگترین نسل این شهر برای جامعه محلی LGBTQ است. رویداد غرور همجنس گرایان در پایتخت یونان با مهمانی ها و رویدادهایی جشن است ، اما همچنین پیام اجتماعی قوی دارد. در زمان اخیر ، پایتخت یونان به طور فزاینده ای نسبت به جامعه LGBTQ بازتر شده است ، و باعث افتخار همجنس گرایان آتن می شود که امسال در تقویم رویدادهای همجنسگرایان خود مداد بکشند. 

وب سایت رسمی

اقامت با حوادث |  رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com