گی کشور رتبه: 36 / 193

پراید مارس آدلاید هر ساله عاشق، قدرت و تنوع آدلاید را با راهپیمایی شاد از طریق خیابان های آدلاید در ماه نوامبر جشن می گیرد.
راهپیمایی پراید 2021 روز شنبه 6 نوامبر برگزار می شود.
جمع آوری از 5: 30pm در Rymill Park / Murlawirrapurka.
مارس در 6: 30pm به باغ یادبود زنان پیونگر، از طریق خیابان رندل، خیابان فارست، فارست رود، ویکتوریا درایو و خیابان کینترور.

آدلاید پراید مارس 2021
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در آدلاید | رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.